НАПРАВЛЕНИЯ


 • Теория на войната и военното изкуство
 • Теоретични аспекти на стратегическото ръководство
 • Отбрана, отбранителни способности и управление на кризи
 • Системи за управление
 • Въоръжение и боеприпаси
 • Бойна техника и системи
 • Логистична техника, имущества и материали
 • Ядрена, химическа и биологична защита и екология
 • Бойно осигуряване
 • Комуникационни системи и технологии
 • Радиолокация и радионавигация
 • Информатика и информационни технологии
 • Киберзащита, криптография и информационна сигурност
 • Икономически аспекти на отбраната
 • Военно-политически изследвания
 • Човешки фактор и медицина
 • Военна стандартизация, качество и сертификация
 • Изпитвания и контролни измервания
 • Образование и образователни стандарти

ВАЖНИ СРОКОВЕ

Краен срок за изпращане на пълния текст на докладите: 30.04.2021 г.

ЦЕЛИ

Международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (Advanced Research and Technology for Defence - ARTDef) е ежегоден научен форум за представяне на политиката в областта на изследванията и технологиите в Министерството на отбраната и Българската армия, насочена към ефективно използване на научните постижения за изграждане и поддържане на необходимите отбранителни способности на въоръжените сили.

Участието в конференцията е безплатно.

Работни езици – български и английски.

Домакин на конференцията през 2021 г. е Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“, гр. Варна.

ОРГАНИЗАТОРИ

 • Дирекция „Политика по въоръженията“ - МО
 • Военна академия „Георги С. Раковски“
 • Военномедицинска академия
 • Национален военен университет „Васил Левски“
 • Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“
 • Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“
 • Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“, гр. Варна, 9002, ул. „Васил Друмев“ №73
ТЕЛЕФОНИ (централа): +359 (52) 632 015; +359 (52) 552 222
ТЕЛЕФОН (конференция): +359 (52) 552 243
УЕБСАЙТ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА: https://artdef.net/bg
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: artdef [at] nvna.eu

Изтегли поканата