Програма

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СЪВРЕМЕННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТБРАНАТА

29-ти и 30-ти ЮНИ 2021 г. 

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

 

Версия за отпечатване (PDF)

 

 

29-ти ЮНИ (ВТОРНИК) - Ден 1

08.30 - 09.30

РЕГИСТРАЦИЯ

09.30 - 09.35

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян МЕДНИКАРОВ
Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

09.35 - 10.00

Встъпителен доклад на доц. д-р Златогор МИНЧЕВ, ръководител на секция "Информационни технологии в сигурността" в Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

10.00 - 10.30

Встъпителен доклад на флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян МЕДНИКАРОВ, Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

10.30 - 10.45

КАФЕ ПАУЗА

10.45 - 12.45

Военно-технологично изложение и представяне на научноизследователската база на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

12.45 - 14.00

ОБЯД

14.00 - 15.15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

15.15 - 15.30

КАФЕ ПАУЗА

15.30 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

17.15 - 18.00

ПОСТЕРНА СЕСИЯ

19.00 - 21.00

ВЕЧЕРЯ

 

 

30-ти ЮНИ (СРЯДА) - Ден 2

09.30 - 10.30

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

10.00 - 13.00

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ (провежда се паралелно с работата по научни секции)

10.30 - 10.45

КАФЕ ПАУЗА

10.45 - 13.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

13.00 - 14.00

ОБЯД

14.00 - 14.10

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

 

Сесия „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ В ОТБРАНАТА”
29-ти ЮНИ (ВТОРНИК)

ПАНЕЛ 1 „ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”
(Планетариум)

Модератор: доц. д-р В. Василев

14.00 - 15.15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА РАБОТНО-ТРАНСПОРТНА САМОХОДНА ПЛАТФОРМА TRW-16
Иван Н. Иванов

СРЕДСТВА И МЕТОДИ В ПРОЦЕСА НА ПЛАНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ
Данко Д. Фаразов

ИРАН – КРАТЪК ПРЕГЛЕД
Александър К. Грижев, Зоран Ж. Йовановски

ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДИНАМИКА ВЪРХУ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА НА СТРАНАТА
Вергиния Ив. Атанасова, Пламен Т. Петров

15.15 - 15.30

КАФЕ ПАУЗА

15.30 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НАДИНАМИКАТА НА ИНЕРЦИОНЕН ЗАТВОР С ГАЗОДИНАМИЧНА СПИРАЧКА ЗА САМОЗАРЯДНО ОРЪЖИЕ
Антония П. Райдовска

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ
Христо А. Георгиев

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ ДИЗАЙН И КРИТЕРИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА СИСТЕМА ЗА АВИАЦИОННО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗДУШНИ ОПЕРАЦИИ
Андон П. Андонов

ВИСОКОМОЛЕКУЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ОБРАБОТЕНИ С ГРАФЕНОВ ОКСИД ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА
Цветанка Христова, Петя Недялкова,  Димитър Кирков

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЗЕЛЕНИТЕ ЕНЕРГЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ
Надежда Д. Желева

 

 

ПАНЕЛ 2 „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ”
(Център по кибероперации)

Модератор: доц. д-р Ж. Николов

14.00 - 15.15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ ПРИЧИНЕНИ  ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА В.ТЪРНОВО ПРИ ПРОИГРАВАНЕ НА СЦЕНАРИИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИОННО МОДЕЛИРАНЕ
Илиян  Н. Лилов,  Свилен  Е. Стефанов, Тихомир  Е. Йотков

ПОДХОД ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ В ЦК „КВАЗАР“ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪРВЪРНИ КЛЪСТЕРИ И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ
Борислав М. Николов

АНАЛИЗ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И УЯЗВИМОСТИ НА WEB-БАЗИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
Евгени Хр. Андреев, Мария П. Николова

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА BATTLESPACE ПЛАТФОРМА ЗА МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ В СРЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА КАТО ЧАСТ ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА“ (КВАЗАР)
Николета Г. Георгиева

15.15 - 15.30

КАФЕ ПАУЗА

15.30 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ПОДХОД ЗА МНОГОКРИТЕРИАЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Валентина М. Петрова

ЕВОЛЮЦИЯ НА РАДАРА
Миролюб Цеков, Наталия Маринова

РИСКЪТ, КАТО НАУЧНА КАТЕГОРИЯ, СВЪРЗАНА С МОРСКАТА СИГУРНОСТ
Никола Стоянов

СТРАТЕГИЯ ЗА ПЪРВОНАЧАЛЕН ОТГОВОР ПРИ IT ИНЦИДЕНТИ
Васил О. Славянов

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ТВЪРДОПРОГРАМИРУЕМИ ФИЛТРИ И НЕВРОННИ МРЕЖИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ДАННИ ОТ РАДИОЛОКАЦИОННИ СИСТЕМИ
Костадин П. Лазаров

АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОМУНИКАЦИОННИ ПРИЛОЖЕНИЯ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СКРИТА ИНФОРМАЦИЯ
Веселка Т. Стоянова

 

 

ПАНЕЛ 3 „ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СИГУРНОСТТА”
(Конферентна зала)

Модератор: доц. д-р Златогор Минчев

14.00 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ДОЦ. ЗЛАТОГОР МИНЧЕВ И ПРОФ. КАЛИН КАЛИНОВ

СВЕТЪТ СЕ ПРОМЕНЯ И НИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИМ - СОЦИАЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА ЗА БЪДЕЩЕТО
Галит Бен-Израел, Израел

ИНТЕГРИРАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В РАЗВИТИЕТО НА БЪДЕЩИ СЦЕНАРИИ ЗА КИБЕР ТЕРОРИЗЪМ
Макс Килджър, САЩ

КРИТИЧНИ КОСМИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ - НОВА ГРАНИЦА ЗА СИГУРНОСТ
Александру Георгеску, Румъния

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО HPC/HPDA/AI
Анета Караиванова, България

ПСИХИЧНИ И ФИЗИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА СЛЕД COVID-19
Зорница Младенова, България

СИГУРНОСТ НА SCADA СИСТЕМИ И КИБЕРРАЗУЗНАВАНЕ
Селене Джупони, Италия

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ: БЪДЕЩИ ТРАНСЦЕНДЕНТИ (ЗАПЛАХИ, РИСКОВЕ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА) ПРЕД СИГУРНОСТТА (ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ)
Златогор Минчев, България

 

 

ПАНЕЛ 4 „ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЙНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”
(Зала 11)

Модератор: доц. д-р Илиян Илиев

14.00 - 15.15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ПЕРСПЕКТИВНИ РАЗРАБОТКИ НА ПОЛИМЕРНО-СВЪРЗАНИ ВВ: ОТВЪД ТЕРМОБАРИЧНИТЕ КОМПОЗИЦИИ
Стефан К. Колев, Цветомир Ц. Цонев

МЯСТО НА ПРОЦЕСА ПО РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ЦИКЪЛА НА ПОСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИТЕ ВЪВ ВВК
Андон П. Андонов

СИСТЕМЕН ПОДХОД КЪМ ПОНЯТИЕТО АВИАЦИОННА СИСТЕМА
Светлозар М. Асенов, Златко Хр. Златев

КОСМИЧЕСКА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРИРОДНИ И ТЕХНОГЕННИ КАТАСТРОФИ
Николай П. Загорски

15.15 - 15.30

КАФЕ ПАУЗА

15.30 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАДИО-ЕЛЕКТРОННА ЗАЩИТА НА БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
Георги  Ст. Сотиров, Светлозар М. Асенов

БАЛИСТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ НА БАРУТНИ РАКЕТНИ ДВИГАТЕЛИ НА АВИАЦИОННИ УПРАВЛЯЕМИ РАКЕТИ
Дилян Н. Неделчев

КРИЗИТЕ И НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ
Валери В. Иванов, Антон И. Манчев 

ДИГИТАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОСТЕРНИТЕ ТЕХНИКИ
Борис Ценов

 

 

ПАНЕЛ 5 „КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ, КИБЕРСИГУРНОСТ”
(Зала 12)

Модератор: доц. д-р Николай Ж. Колев

14.00 - 15.15

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

„ФАНТОМНИ МРЕЖИ“ – СЪЩНОСТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ
Илиян Цв. Ангелов 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИТИЧЕН ЙЕРАРХИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ОЦЕНКА НА КИБЕРСИГУРНОСТ
Валентина М. Петрова

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ КОМАНДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Милен И. Иванов

ДЕЙНОСТ ПО МОРСКА СИГУРНОСТ ВЪВ ВИРТУАЛНА И ФИЗИЧЕСКА СРЕДА НА ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“
Юлиян И. Цонев, Андон Д. Лазаров

15.15 - 15.30

КАФЕ ПАУЗА

15.30 - 17.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ВАРИАНТИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ИНЦИДЕНТИ В КИБЕРИГУРНОСТТА
Красимир О. Славянов

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ОБРАБОТКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЕНЗОРЕН МОБИЛЕН КОМПЛЕКТ В ИНТЕГРИРАНАТА СРЕДА НА ЦЕНТЪРА ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ “КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА"
Веселин Ев. Атанасов

АНАЛИЗ НА СОФТУЕРНИ СРЕДСТВА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА
Кристина Л. Игнатова, Росен С. Илиев

ПОДХОД ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ИНОВАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПРОЕКТА FORESIGHT НА ЕК
Пенчо М. Василев, Николай Т. Стоянов, Цветелин Ив. Цонев

МОДЕЛИРАНЕ НА БЕЗЖИЧНА ЦИФРОВА МРЕЖА В ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
Иван П. Иванов, Александър А. Колев

 

 

Сесия „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ЧОВЕШКИ ФАКТОР И МЕДИЦИНА”
30-ти ЮНИ 2021 (СРЯДА)

ПАНЕЛ 1 „ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИ, СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОТБРАНАТА”
(Център по кибероперации)

Модератори: проф. д.с.н. Янцислав Янакиев, доц. д-р В. Василев

09.30 - 10.30

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

Встъпителен доклад на проф. д.с.н. Янцислав Янакиев
УКРЕПВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСТОЙЧИВОСТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ОТ ХИБРИДНИ ЗАПЛАХИ

ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИТИЧНА ДЕЙНОСТ И РАЗПОЗНАВАНЕ НА ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ НА БЪЛГАРСКОТО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО
Петко С. Димов

КОНФЛИКТИТЕ В ЕПОХАТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ И ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ
Ерол С. Буюклиев

ЗАЩО ИМА ФЕНОМЕН, НАРЕЧЕН ВОЙНА?: ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ
Христина Н. Добрева

10.30 - 10.45

КАФЕ-ПАУЗА

10.45 - 13.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Боряна Т. Върбанова

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВОЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В КОНТЕКСТА НА ТРИМЕРА „ОБРАЗОВАНИЕ-НАУКА-БИЗНЕС“
Севдалина И. Димитрова

ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ЗНАНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЕТИКА
Валя М. Симеонова

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕТО НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Максим М. Алашки

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЛОГИСТИЧНАТА ПОДДРЪЖКА В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ В УСЛОВИЯТА НА БЕЖАНСКА КРИЗА
Иван Й. Данев

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ
Христин М. Митев

 

 

ПАНЕЛ 2 „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ХУМАНИТАРНАТА МЕДИЦИНА И ЗДРАВНИЯ МЕНИДЖМЪНТ”
(Планетариум)

Модератор: доц. д-р Никола Шопов

09.30 - 10.30

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ВМА КАТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СВЪРЗАНИ С КРИЗАТА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID-19
Венцислав Мутафчийски

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 СРЕД ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ-СОФИЯ НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ
Венцислав Мутафчийски

НЯКОИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ ПРИ ВОЕННИ ОПЕРАЦИИ
Марияна В. Иванова, Димо И. Димов, Иван К. Попиванов

АУТСОРСИНГ - АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ И ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Йоанна Б. Терзиева, Вирсавия С. Васева

10.30 - 10.45

КАФЕ-ПАУЗА

10.45 - 13.00

РАБОТА ПО НАУЧНИ СЕКЦИИ

АНАЛИЗ НА ЛЕЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА МБАЛ-СОФИЯ КЪМ ВМА ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО НА КРИЗАТА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID-19
Александър Александров, Иванка Алексиева, Вирсавия Васева, Иван Попиванов

РОЛЯТА НА ПРОФИЛАКТИКАТА И СКРИНИНГОВИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА СПЕШНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Марияна В. Иванова, Недялко Б. Григоров, Иван К. Попиванов

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА АУТСОРСИНГ ПРАКТИКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Йоанна Б. Терзиева, Вирсавия С. Васева

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗУАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЕРАТОРИ - ПИЛОТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ
Любомир С. Алексиев, Зоя В. Хубенова, Деанна А. Александрова

ОЦЕНКА НА ФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ НА ЕКИПАЖА НА ХЕЛИКОПТЕРИ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТ
Никола Г. Шопов

 

 

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВОЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
(Конферентна зала)

Модератор: проф. д-р Калин Калинов

10.00 - 13.00

ТЕМА I: ОБУЧЕНИЕ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪВРЕМЕННИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА

ТЕМА II: ОБРАЗОВАНИЕ, БАЗИРАНО НА НАУКАТА

 

 

ПОСТЕРНА СЕСИЯ
ИМПЕРАТИВИ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ
Данко Д. Фаразов
ОТНОСНО ПОДОБРЯВАНЕТО НА АКТИВНИТЕ СРЕДСТВА И ВОЕННОТО ОБОРУДВАНЕ НА ПВО НА ТУРЦИЯ
Румен Лаков
РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СИСТЕМИ НА КИТАЙ В КОСМОСА
Николай П. Загорски
СЪСТОЯНИЕ НА ВОЕННО-ПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
Илиян Хутов
ОПЕРАТИВЕН ДИЗАЙН
Данко Д. Фаразов
ВОЕННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА КИТАЙ В КОСМОСА
Николай П. Загорски
МНОГОСЛОЙНИ КОМПОЗИТНИ КОНСТРУКЦИИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА БАЛИСТИЧНА ЗАЩИТА
Цветанка  Христова, Петя  Недялкова, Димитър  Кирков
НОВИ ДЕКОМПРЕСИОННИ ТАБЛИЦИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОЛАЗНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Даниел  В. Тодоров
ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ СИСТЕМИ ОТ ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ С ПОМОЩТА НА ALTAIR SimSolid СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ
Виктор  Д. Стоянов
ПРОЕКТИРАНЕ НА СОФТУЕРНО-ДЕФИНИРАНА BPSK РАДИОКОМУНИКАЦИОННА СИСТЕМА
Иван П. Иванов
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ СИСТЕМИ
Петрана Т. Кокудева
ЕДНА ВИЗИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА БАТАЛЬОННА БОЙНА ГРУПА
Марио С. Ангелов
ПРЕДИМСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ НА МИМО ТЕХНОЛОГИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ РАДАРИ
Кармен Г. Александрова, Иван П. Иванов
ВЛИЯНИЕ НА КИБЕР ПРОСТРАНСТВОТО ВЪРХУ СПОСОБНОСТИТЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
Николай Стоянов
АРХИТЕКТУРНА РАМКА ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ
Яна E. Колегова-Делчева
СОФТУЕРНО ДЕФИНИРАНО РАДИО И КОГНИТИВНО РАДИО
Димитър Димов
20 ГОДИНИ ПОЛИТИКА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА
Максим М. Алашки
ОТ СПОСОБНОСТИ КЪМ ПРОЕКТИ (ПРИДОБИВАНЕ НА ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ  ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ)
Максим М. Алашки
ЕФЕКТИВНАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ ЗНАНИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЕТИКА
Валя М. Симеонова