Комитети

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Съпредседатели на организационния комитет:

генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS – началник на Военно-медицинска академия

генерал-майор д-р Груди Ангелов – началник на Военна академия „Георги С. Раковски“

флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров – началник на Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

бригаден генерал Иван Маламов – началник на Национален военен университет „Васил Левски“

бригаден генерал Юлиян Радойски – началник на Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

полковник Владислав Шекеров – директор на дирекция „Политика по въоръженията“ - МО

полковник д-р Димитър Кирков – директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Членове на организационния комитет (по азбучен ред на имената):

доц. д-р Александър Колев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

к-н I р. доц. д.н. Асен Кожухаров – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

полк. доц. д-р инж. Асен Маринов – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

полк. доц. д.н. Борислав Генов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

к-н ІІ р. доц. д-р Валентин Василев – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

проф. д-р Валери Иванов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

доц. д-р Вирсавия Чорбаджийска – Военномедицинска академия

доц. д-р Галина Тодоровa – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

полк. проф. д-р Георги Димов – Военна академия „Георги С. Раковски“

м-р доц. д-р Георги Попиванов – Военномедицинска академия

подп. доц. д-р инж. Димитър Димитров – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

полк. доц. д-р Димитър Ташков – Военна академия „Георги С. Раковски“

полк. доц. д-р Димо Димов – Военномедицинска академия

полк. доц. д-р Иван Попиванов – Военномедицинска академия

к-н І р. доц. д-р Иво Йоцов – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

подп. доц. д-р Илиян Хутов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

к-н III р. доц. д-р Йордан Сивков – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

к-н I р. проф. д-р Калин Калинов – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

доц. д-р Кармен Александрова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

полк. доц. д-р инж. Любомир Митов – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

полк. доц. д-р Марио Ангелов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

доц. д-р Мария Фъртунова – Военна академия „Георги С. Раковски“

доц. д-р Мая Божилова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

полк. доц. д.т.н. инж. Милен Атанасов – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

к-н I р. доц. д-р Недко Димитров – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

к-н II р. о.р. доц. д-р Никола Стоянов – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

к-н I р. доц. д-р Николай Великов – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

полк. доц. д-р Николай Стоянов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

доц. д-р Павлин Козарски – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

доц. д-р Петя Недялкова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

доц. д-р Росен Илиев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

проф. д.н. Севдалина Димитрова – Национален военен университет „Васил Левски“

доц. д-р Сияна Люцканова – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

полк. доц. д-р инж. Стефан Билидеров – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

проф. д.н. инж. Стойко Стойков – Национален военен университет „Васил Левски“

подп. доц. д-р Христо Христов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

проф. д.т.н. Христо Христов – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

проф. д.с.н. Янцислав Янакиев – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИАТ

к-н III р. Станислава Стефанова – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

м-р Иванка Георгиева – Национален военен университет „Васил Левски“

гл. ас. Иванка Алексиева – Военномедицинска академия

ас. Кристина Игнатова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Анита Митева – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Данислав Илиев – Военна академия „Георги С. Раковски“

Десислава Зографова – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

Златка Василева – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“

Ива Ранова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Ирена Николова – Военномедицинска академия

Калина Христова – Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“

Теодора Гандева – Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“