Онлайн среща на съорганизаторите на ARTDef

На 10.02.2021 г. бе проведена онлайн среща между представители на съорганизаторите на международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“ (International Conference Advanced Research and Technology for Defence – ARTDef), а именно: дирекция „Политика по въоръженията“ - МО, Военна академия „Георги С. Раковски“, Военномедицинска академия, Национален военен университет „Васил Левски“, Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“, Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ и Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“. На срещата бяха взети следните решения:

  • Конференцията ще се проведе на 29 и 30 юни 2021 г.
  • Домакин на първата конференция ще бъде ВВМУ „Никола Вапцаров“, гр. Варна.
  • Участието е безплатно за всички участници.
  • Работни езици на конференцията са български и английски.
Дата