Сборник с доклади – ARTDef 2021

Уважаеми колеги,

Благодарим Ви, че участвахте в международната научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната” – ARTDef 2021.
Сборникът с доклади от конференцията има издаден ISSN 2815-2581. Скоро ще го отпечатаме.

Успешна работа!

От Организационния комитет на конференцията

Date